در دوران باستان، به امید آنکه قابلیت درمانی سنگ عقیق را تقویت نمایند, بیماران حاجت و خواسته خود را روی سطح سنگ عقیق حک میکردند. با حکاکی نیازهای خود، اینطور به نظر میرسید که سنگ عقیق بر روی خواسته های آنان تمرکز ویژه ای در نظر میگیرد.

> View article

عقیق یا آگات به سنگهای معدنی از خانواده کوارتز اطلاق میگردد. نام آن از رودخانه Achetes در سیسیل، که در آن Agates اولین بار یافت شد، می آید. سنگ های عقیق معمولا در لایه هاو برخی از انواع آن دارای نشانه های چشمی شکل و یا رگه  های رنگی هستند که گاهی اوقات به آنها زمینهای رنگین […]

> View article