زبان رنگ ها را بدانید بخصوص در محیط کاری حتما رنگی را که انتخاب مهمی معرف شخصیت شما خواهد بود. پس باید در خصوص رنگی که انتخاب میکنید دقت کنید که با شخصیت شما سازگاری داشته باشد. رنگ های تیره مانند مشکی یا آبی نیلی از نمایانگر قدرت شما خواهد بود. اگر میخواهید دوستانه و […]

> View article