چاکرای دوم را باید در اعماق خود کاوش کنید! .درباره این مرکز احساسات و عواطف بیشتر یاد بگیرید و دوباره با انرژی های خلاقانه خود ارتباط برقرار کنید.  چاکرای ساکرال مرکز اشتیاق و لذت شماست و در منطقه لگن واقع شده است. وقتیکه که چاکرای ریشه احساس  رضایت دارد، چاکرای دوم لذت و خوشی را دنبال می […]

> View article

یادگیری نحوه دیدن میدان انرژی اطراف بدن (Aura) چندان هم مشکل نیست. شما لازم نیست که روانشناس و یا به طور خاص قابلیتی داشته باشید تا بتوانید هاله اطراف خودتان و یا دیگران را مشاهده نمائید. در این مقاله نشان خواهیم داد که چگونه این میدان انرژی را در اطراف بدن خودتان یا دیگران مشاهده […]

> View article

برای تمیز کردن و طراوت هوای محیط  با مواد بیشتر از مواد طبیعی از قبیل روغنهای پایه، بخور و مریم گلی استفاده کنید. مراسم پاکسازی هزاران سال پیش توسط بومیان قاره آمریکا انجام میگرفته. بنا بر اعتقاد آنها ، این مواد با ریشه زمینی ابزاری برای پاکسازی و اتصال ما به طبیعت میباشند. همانند روابط […]

> View article

رنگ ها در لباس در مورد شخصیت شما چه میگویند؟ رنگ لباس بسیاری از احساسات شما را در خودش محفوظ میکند. هر رنگ نه تنها نشان دهنده حال و حوصله شما میباشد ، بلکه حتی وقتی با رنگهای دیگر نیز ست میشود حوصله شما را نیز تغییر می دهد. از این رو، رنگ لباس در واقع یکی […]

> View article