عقیق یا آگات به سنگهای معدنی از خانواده کوارتز اطلاق میگردد. نام آن از رودخانه Achetes در سیسیل، که در آن Agates اولین بار یافت شد، می آید. سنگ های عقیق معمولا در لایه هاو برخی از انواع آن دارای نشانه های چشمی شکل و یا رگه  های رنگی هستند که گاهی اوقات به آنها زمینهای رنگین […]

> View article